IMATGES PROMOCIONALS

Informació

Companyia Cor de Teatre
Espectacle Allegro

Descripció

Aquest és le recull d’imatges seleccionades per a promocionar l’espectacle als mitjans de comunicació i elements de difusió dels teatres. Podreu descargar–vos aquestes imatges des del nostre apartat Premsa. (Autor: David Ruano)

X